Priser

Korpsavgift

1500,- kroner per korps

Deltakeravgift

1200,- kroner per deltaker (gjelder musikanter, drillere, ledere og andre)


Fakturering

Faktura for korpsavgift sendes ut ved påmelding, betales for at påmelding skal være gyldig, refunderes ikke ved avmelding.

Faktura for deltakeravgiften sendes ut i mai med betalingsfrist 25. mai. Endring av antall eller avmelding etter 25. mai gir ikke rett til avslag i pris/refusjon.

Deltakeravgiften inkluderer mat fra fredag kveld til søndag lunsj, konserter og parader, festivalmedalje, inngang i Hunderfossen Eventyrpark eller deltakelse i Blandakorps.